Processtyrningssystem

Tack vare sin modulära konstruktion och skalbarhet, kan våra kontroll- och instrumenteringssystem anpassas optimalt till den specifika tekniska uppgiften. Användningen av redundanta process bussystem och växande engagemang av fältbussar tillåter systemet att manövreras från ett centralt kontrollrum

Effektiva nätverk av olika systemsektioner minskar den nödvändiga ledningar till ett minimum. Vår erfarenhet och ”know-how” koncentrerar sig på kontroll och instrumentering för alla områden av kraftgenerering och distribution:

 • Ånggeneratorer (olja, kol, gas och avfall)
 • Ångturbiner
 • Rökavgasavsvalningssystem
 • DeNOx anläggningens / Ammoniak (NH3) tankanläggning
 • Avfallsförbränningsanläggningar
 • Reningsverk
 • Vattenkraftverk
 • Simulatorer (kontrollrum)

Produkter:

 • Processkontrollsystem ME4012
 • Digitalt turbinkontrollsystem
 • ME-AISI Processinformationssystem
 • Programmeringsverktyg
 • Underhåll, service och utbildning

För mer information maila oss: info@processdesign.se