Fjärrstyrningssystem.

Fjärrstyrningssystem

Våra fjärrstyrningssystem är lämpliga för alla typer av leverans- och distributionsnät, såsom gas, elektricitet, vatten, fjärrvärmenät, för fjärrstyrning i industriella tillämpningar.

På grund av deras kompatibilitet och många framtidsorienterade funktioner, de representerar den optimala och mest ekonomiska lösningen för alla uppgifter som ingår i modern fjärrapportering och databehandling.

Egenskaper:

 • Enhetlig databaskommunikation baserad på IEC60870
 • Omfattande utbud av driftlägen och prioritetsstyrning för optimal datakommunikation i olika typer av nätverk.
 • Sammankoppling i form av multipunkt , ring och masknät.
 • Enhetligt system och gränssnitt teknik.
 • Menystyrda parametrar.
 • Distribuerad intelligens genom under processorer.

System:

 • Fjärrkontrollsystem ME4012 PA
 • Smart RTU ME4012 PA-N
 • Telekontroll system ME4012 PA-C
 • Enhet ute på fält ME4012 PA-F
 • Rackmonterad ME4012 PA-S-R

För mer information maila oss: info@processdesign.se