Comeletric:

Comeletric tillverkar switchar med hög kvalitet och med skruvanslutningarna vinklade för att ni skall kunna komma åt dessa i trånga utrymmen. När de tex är monterade tätt behöver de inte demonteras innan en ny anslutning skall monteras och där efter återmonteras. Kontaktytorna på alla switchar är självrengörande  vilket medför låg servicekostnad.

Kontrollrum

Kontrollrum med mosaikpaneler eller en kombination av mosaikpaneler och storbildsskärmar.

Kontrollrum med enbart storbildsskärmar.

 

Processystem

Bilfinger Mauell’s kontroll och instrumenteringssystem spelar en viktig roll i att uppfylla de höga krav på driftsäkerhet, ekonomisk effektivitet och livslängden av system och utrustning som krävs av allmännyttiga företag och primärnäringarna

Övervakningssystem

Förutom konventionella mosaiksystem, skärm övervakning och drift, erbjuder vi också storbilds-övervakningssystemen som optimalt alternativ eller kompletterande. State-of-the-art grafiska representationen gör våra storbilds-övervakningssystem väl lämpad för en mängd olika tillämpningar inom många områden.

 

Fjärrtyrrningssystem

Våra fjärrstyrningssystem är lämpliga för alla typer av leverans- och distributionsnät, såsom gas, elektricitet, vatten, fjärrvärmenät, för fjärrstyrning i industriella tillämpningar.

 

Automatisering

Våra beprövade automationsenheter kan användas i alla områden inom industrin. Med sina innovativa funktioner och specifikt funktionella egenskaper sticker de ut från liknande konkurrerande enheter eller överbrygga ett gap på marknaden.

Mosaiksystem

En informativ och öppen metod för funktion och kontroll som ger operatören en tydlig överblick över de genomförda funktioner, är av stor betydelse för tillförlitlig kontroll och övervakning av tekniska processer. Våra mosaik system är särskilt lämpade för denna uppgift. Deras modulära design möjliggör en kostnadseffektiv användning som exakt passar de särskilda kraven i anläggningen och monteringsplatsen .

 

Länkar:

COMELETRIC Switchar och LED_indikeringar

Mauell Kontroll och övervakningssystem, Reläer mm.

Mitsubishi ElectricLCD- och storbildsskärmar